Sunday, January 6, 2013

RANCANGAN PELAJARAN PENGGAL 2 [PENGAJIAN AM]

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN

RANCANGAN PELAJARAN PENGAJIAN AM TINGKATAN 6 PENGGAL 2 /2013


 

inggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran Belajar

Aktiviti


 


 

Minggu

1 - 2

(2- 11 Jan)


 

Pengenalan Sukatan Pelajaran Semestar 2

Kertas

    Bhg A Kenegaraan

    Bhg B Alih Komunikasi

    Bhg C Esei


 

Pendedahan cara mengarang esei yang ideal

Pembahagian 8 kumpulan pembentangan

Pendedahan jenis2 graf/carta dan aspek teknikal

Tajuk 5 : Kerja Kursus – Taklimat & edaran bahan


 

    Pendedahan kepada sukatan pelajaran

    Memahami keperluan dan bentuk soalan peperiksaan

 • Menulis esei yang lengkap dan ideal (pengenalan, isi dan penutup)
 • Kaedah menulis deduktif, induktif dan elektif (ICU)


 

 • Kemahiran Belajar Keseluruhan

     Kemahiran Menyoal


 

Penerangan

Soal jawab

latihan


 

MINGGU

3 - 4

(14 – 25 Jan)


 

Kenegaraan – Malaysia Maju dan Sejahtera

Topik 1.Petunjuk Negara maju dan Sejahtera

- Agama & Kepercayaan

- Ekonomi

- Politik

- Prasarana


 

Pembentangan 1 (Minggu 2)

Agama & Kepercayaan : Lesbian, Gay, Biseksual, Trangender (LGBT) / perubatan tradisional


 

Alih Bentuk Komunikasi (ABK)

- Graf Bar Kompaun & Graf Bar Komponen


 

Kerja Kursus : Merancang Pelaksanaan & Penyediaan Kertas Cadangan


 

    Menyatakan konsep sesebuah negara maju & sejahtera


 

 • Menghubung kaitkan permasalahan sosial dan kaitan dengan agama


   

 • Mengetahui dan melakarkan teks bukan linear (ABK)


   

 • Mengaplikasikan kemahiran belajar dan menghasilkan satu tugasan berkualiti


 

    Mencari hubungkait maklumat

    Menganalisa

    Menjana idea

 • Menyelesai masalah


 

Penerangan

Perbincangan

    Soal jawab

 • Pembentangan kumpulan
  • Latihan


 

Minggu

5 dan 6

(27 Jan –

8 Feb)


 


 

Kenegaraan – Malaysia Maju dan Sejahtera

Topik 1.Petunjuk Negara maju dan Sejahtera

- Sosial & Budaya

- Ekologi

- Sains & Teknologi

- Intergrasi & Perpauan


 

Pembentangan 2

Ekonomi : Industri Kecil Sederhana / Industri Berat.


KK – HICOM/Proton


 

Alih Bentuk Komunikasi

- Graf Garis Kompaun & Graf Garis Komponen


 

Kerja Kursus : Pelaksanaan – fokus tinjauan & tinjauan kajian


 

    Menyatakan konsep sesebuah negara maju & sejahtera


 

 • Menghuraikan jenis2 industri di negara dan cabaran yang dihadapi


   

 • Mengetahui dan melakarkan teks bukan linear (ABK)


   

 • Mengaplikasikan kemahiran belajar dan menghasilkan satu tugasan berkualiti


 

    Membuat penilaian dan pilihan

    Memberi pendapat

    Mengaplikasi dan menganalisa


 

 • Penerangan

Pembentangan kumpulan

Perbincangan

    Soal jawab

    latihan


 

Minggu

7 dan 8


 

(11 – 22 Feb)


 

Kenegaraan – Topik 2. Ideologi, wawasan dan dasar pembangunan negara

 • Rukunegara
 • Dasar Ekonomi Baru
 • Rancangan Malaysia 1 - 10
 • Wawasan 2020
 • Dasar Pembangunan Nasional


 

Pembentangan 3

Politik : Wawasan 2020 / Pelan Transformasi Negara

KK : MSC / Model Baharu Ekonomi


 

Alih Bentuk Komunikasi

- Graf Garis Memesong & Graf BarMemesong

Kerja Kursus : Kaedah kajian & dapatan kajian – pengumpulan data dan analisa


 

    Menyatakan ideologi, wawasan dan dasar negara


 

 • Menghubung kaitkan wawasan negara dengan cabaran semasa


   

 • Mengetahui dan melakarkan teks bukan linear (ABK)


   

 • Mengaplikasikan kemahiran belajar dan menghasilkan satu tugasan berkualiti


 

    Menghurai idea dan pendapat

    Menghubung kait

    Membuat ramalan

    Membuat kritikan

    Menyelesai masalah


 

    Penerangan

 • Perbincangan

    Soal jawab

 • Pembentangan kumpulan

      latihan


 


 

Minggu

    9 dan 10


 

(25 Feb –

8 Mac)


 

Kenegaraan – Topik 2. Ideologi, wawasan dan dasar pembangunan negara

a.DasarEkonomi Negara

- Dasar Pertanian Negara (1,2,3)

- Pelan Induk Perindustrian Negara

- Dasar Pandang Ke Timur

- Dasar Penswastaan

- Dasar Pensyarikatan

- Sogoshosha

- Dasar Automotif Negara


 

Pembentangan 4

Prasarana :Pengangkutan Moden

KK – Keretapi laju dll


 

Alih Bentuk Komunikasi

- Graf Gabungan &Graf Piramid


 

Kerja Kursus : Menulis laporan


 

 • Menyatakan ideologi, wawasan dan dasar negara


   

 • Membincangkan pengangkutan awam terkini dan aplikasi dalam negara


   

 • Mengetahui dan melakarkan teks bukan linear (ABK)


   

 • Mengaplikasikan kemahiran belajar dan menghasilkan satu tugasan berkualiti


 

    Membuat penilaian

    Menganalisa

    Mengenalpasti

    Mengulas dan membuat kritikan


 


 

 Penerangan

 • Perbincangan

      Latihan

 • Pembentangan kumpulan
 • Soal jawab


 

Minggu

11 dan 12


 

(11 – 22 Mac)


 

Kenegaraan – Topik 2. Ideologi, wawasan dan dasar pembangunan negara

b.DasarSosial & Budaya

- DasarKepimpinan Melalui Teladan

- Dasar Bersih, Cekap & Amanah

- Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam

- Dasar Sosial Negara

- Dasar Sukan Negara

- Dasar Wanita Negara

- Islam Hadhari

- Pelan Induk Pembangunan Pendidikan


 

Pembentangan 5

Sosial & Budaya : Pengaruh Televisyen Satelit

KK : Buang bayi, pil generik


 

Alih Bentuk Komunikasi

- Carta Pai Berbanding & Pai Bertingkat


 

Kerja Kursus : Menulis laporan


 

Ujian Pertengahan Semestar (18 – 22 Mac)


 


 

 • Menyatakan ideologi, wawasan dan dasar negara


   


   


   


   


   


   


   


   


   

 • Menghurai cabaran sosial semasa dan langkah menanganinya


   

 • Mengetahui dan melakarkan teks bukan linear (ABK)


   

 • Mengaplikasikan kemahiran belajar dan menghasilkan satu tugasan berkualiti


 

    Membuat penilaian

    emberi pendapat dan idea

 • Menyelesai masalah


   


 

Perbincangan

Penerangan

 latihan

 • Pembentangan kump
 • Soal jawab


 

Minggu

14 dan 15


 

(1 – 12 April)


 

Kenegaraan – Topik 2. Ideologi, wawasan dan dasar pembangunan negara

b.DasarPolitik Pembangunan(Terkini)

- MSC

- Koridor Pembangunan

- 1 Malaysia

- Program Transformasi Negara

- NKRA & KPI

- Model Ekonomi Baru


 

Pembentangan 6

Ekologi – Ekopelancongan


 

Alih Bentuk Komunikasi

Ulangkaji – Graf Bar, Garis & Gabungan


 

Kerja Kursus – Menghantar KK (14 April 2013)


 

 • Menyatakan ideologi, wawasan dan dasar negara


   

 • Membincangkan kelebihan dan cabaran ekopelancongan


   

 • Mengetahui dan melakarkan teks bukan linear (ABK)


   

 • Mengaplikasikan kemahiran belajar dan menghasilkan satu tugasan berkualiti


 

 • Menjana Idea
 • Membuat ramalan
 • Mengumpul maklumat
 • Menyelesaikan masalah
 • Komukikasi berkesan


 

Pembentangan kump

Perbincangan

Penerangan

latihan

Soal jawab


 

Minggu

16 & 17


 

(15 -26 April)


 

Kenegaraan – Topik 3.Cabaran dan Penyelesaian


 


 

Pembentangan 7 & 8

7. Sains & Teknologi- Bioteknologi

KK : Teknologi Hijau, tenaga alternatif


 

8. Intergrasi & Perpaduan- 1M1S, PLKN dll


 

Alih Bentuk Komunikasi

Ulangkaji – Graf Memesong, Pai Berbanding & Pai Bertingkat


 

KK – Menilai Pembentangan Pelajar & Hantaran Markah kepada MPM    


 

 • Menyatakan cabaran dan cara penyelesaian permasalahan yang dihadapi negara


   

 • Membincangkan kemajuan sains dan teknologi negara


   

 • Membincangkan isu-isu perpaduan dan langkah memupuk perpaduan


   

 • Mengetahui dan melakarkan teks bukan linear (ABK)


   

  • Mengaplikasikan kemahiran belajar dan menghasilkan satu tugasan berkualiti


 

 • Membuat ramalan dan penilaian
 • Mengumpul maklumat
 • Menyelesaikan masalah
 • Kemahiran berfikir
 • Komunikasi berkesan


 

* Pembentangan kump

Perbincangan

Penerangan

latihan

Soal jawab


 

Minggu

18 & 19

(29 April – 10 Mei)


 

Pakej Ulangkaji – Kenegaraan, esei & ABK


 

Peperiksaan Percubaan

   


 

Minggu

21 & 22

(13– 24 Mei)


 


 

Mengembalikan ujian dan persediaan ujian sebenar (Ulangkaji)

   


 


 


 

 • Berpandukan buku Longman, Teks PraU STPM Pengajian Am dan Local Publication, Nota Pembelajaran & Lembaran Praktis PA STPM
 • Lihat juga Rancangan Pelajaran St Thomas


 


 

No comments:

Post a Comment