Tuesday, May 22, 2012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 20

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN

RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN


 

MINGGU 20

(14.05.2012 hingga 18.05.2012)

HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN


 

MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM

TINGKATAN        : 6K2 (Penggal 1)

TARIKH        : 14.05.2012

HARI            : ISNIN

MASA            : 7:05 am – 8:15 am

TAJUK

SUB TAJUK

Sukatan pelajaran Penggal 1

 • Penerangan berkaitan Sukatan Pelajaran Penggal 1

OBJEKTIF

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 6 kemahiran belajar yang perlu dipelajari dalam penggal 1
 2. Menyatakan 4 sub tajuk di bawah tajuk Malaysia Kekal Berdaulat yang perlu di pelajari dalam penggal 1

AKTIVITI

Soal jawab, mencatat nota.

BBM

Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 1 2012

REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan 6 kemahiran belajar dan 4 sub tajuk di bawah tajuk Malaysia Kekal Berdaulat yang perlu mereka pelajari dalam Penggal 1. Sesi soal jawab menyeronokkan. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.


 


 


 

MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM (Tutorial)

TINGKATAN        : 6K2 (Penggal 1)

TARIKH        : 14.05.2012

HARI            : ISNIN

MASA            : 10.55am – 11.30am

TAJUK

SUB TAJUK

Sukata pelajaran Penggal 1

 • Penerangan berkaitan Sukatan Pelajaran Penggal 1

OBJEKTIF

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan agihan tajuk kecil yang pertama daripada 4 sub tajuk di bawah tajuk Malaysia Kekal Berdaulat yang perlu di pelajari dalam penggal 1

AKTIVITI

Soal jawab, mencatat nota.

BBM

Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 1 2012

REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan agihan tajuk kecil yang pertama daripada 4 sub tajuk di bawah tajuk Malaysia Kekal Berdaulat yang perlu mereka pelajari dalam Penggal 1. Sesi soal jawab menyeronokkan. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.


 


 


 

MATA PELAJARAN    : Sejarah

TINGKATAN            : 4MPV

TARIKH                : 14.05.2012

HARI                : ISNIN

MASA                : 11.30 am – 12.40 pm

AKTIVITI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

REFLEKSI

Bahasa Inggeris

Kertas 2

#

##

###NEXT DAY###

HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA

###

##

#

MATA PELAJARAN    : Pengajian Am 1

TINGKATAN         : 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

:15.05.2012

:SELASA

:07.05 am – 08.15am


 

AKTIVITI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CATATAN / REFLEKSI

Bahasa Malaysia

Kertas 2


 


 


 

MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM

TINGKATAN        : 6K2 (Penggal 1)

TARIKH        : 15.05.2012

HARI            : SELASA

MASA            : 09:45am–10.55am

TAJUK

SUB TAJUK

Sukatan pelajaran Penggal 1

 • Penerangan berkaitan Sukatan Pelajaran Penggal 1

OBJEKTIF

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan agihan tajuk kecil yang kedua dan ketiga daripada 4 sub tajuk di bawah tajuk Malaysia Kekal Berdaulat yang perlu di pelajari dalam penggal 1

AKTIVITI

Soal jawab, mencatat nota.

BBM

Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 1 2012

REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan agihan tajuk kecil yang kedua dan ketiga daripada 4 sub tajuk di bawah tajuk Malaysia Kekal Berdaulat yang perlu mereka pelajari dalam Penggal 1. Sesi soal jawab menyeronokkan. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.

#

##

###NEXT DAY###

HARI RABU HARI RABU HARI RABU HARI RABU HARI RABU HARI RABU HARI RABU HARI RABU HARI RABU HARI RABU HARI RABU

###

##

#

MATA PELAJARAN    : Pengajian Am (Tutoral)

TINGKATAN         : 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

:16.05.2012

:RABU

:09.45 am – 10.20am

AKTIVITI

Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah


 


 


 

MATA PELAJARAN    : Pengajian Am 1        

TINGKATAN         : 6AK4    

TARIKH

HARI

MASA

:16.05.2012

:RABU

:10.20 am – 11.30am

AKTIVITI

Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah


 


 


 

MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM (Tutorial)

TINGKATAN        : 6K2 (Penggal 1)

TARIKH        : 16.05.2012

HARI            : RABU

MASA            : 12:05pm – 12.40pm

AKTIVITI

Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah

#

##

###NEXT DAY###

HARI KHAMIS HARI KHAMIS HARI KHAMIS HARI KHAMIS HARI KHAMIS HARI KHAMIS HARI KHAMIS HARI KHAMIS HARI KHAMIS

###

##

#

MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM

TINGKATAN        : 6K2 (Penggal 1)

TARIKH        : 17.05.2012

HARI            : KHAMIS

MASA            : 07.05am – 08.15am

TAJUK

SUB TAJUK

Sukatan pelajaran Penggal 1

 • Penerangan berkaitan Sukatan Pelajaran Penggal 1

OBJEKTIF

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan agihan tajuk kecil yang keempat daripada 4 sub tajuk di bawah tajuk Malaysia Kekal Berdaulat yang perlu di pelajari dalam penggal 1

AKTIVITI

Soal jawab, mencatat nota.

BBM

Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 1 2012

REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan agihan tajuk kecil keempat daripada 4 sub tajuk di bawah tajuk Malaysia Kekal Berdaulat yang perlu mereka pelajari dalam Penggal 1. Sesi soal jawab menyeronokkan. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.


 


 


 

MATA PELAJARAN    : Sejarah

TINGKATAN            : 4MPV

TARIKH                : 17.05.2012

HARI                : KHAMIS

MASA                : 09.45am – 10.20am

AKTIVITI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

REFLEKSI

Ulangkaji


 


 


 

MATA PELAJARAN    : Pengajian Am 2        

TINGKATAN         : 6AK4    

TARIKH

HARI

MASA

:17.05.2012

:KHAMIS

:10.55 am – 12.05pm


 

AKTIVITI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CATATAN / REFLEKSI

Sejarah

Kertas 1


 


 


 

MATA PELAJARAN    : Pengajian Am (Tutorial)        

TINGKATAN         : 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

:17.05.2012

:KHAMIS

:12.05pm – 12.40pm


 

AKTIVITI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CATATAN / REFLEKSI

Sejarah

Kertas 1

#

##

###NEXT DAY###

HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT

###

##

#

MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM

TINGKATAN        : 6K2 (Penggal 1)

TARIKH        : 18.05.2012

HARI            : JUMAAT

MASA            : 09.40am – 10.40am

TAJUK

SUB TAJUK

Format Kertas Soalan Pengajian Am 1

 • Penerangan berkaitan format kertas soalan Pengajian Am 1

OBJEKTIF

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 3 bahagian yang perlu dijawab dalam kertas soalan ini.
 2. Menyatakan bilangan soalan yang perlu dijawab bagi setiap bahagian dalam kertas soalan ini.

AKTIVITI

Soal jawab, mencatat nota.

BBM

Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 1 2012

REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan 3 bahagian yang perlu dijawab dalam kertas soalan ini. Mereka juga dapat menyatakan jumlah soalan yang perlu mereka jawab dalam setiap bahagian dalam kertas soalan ini. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.


 


 


 

MATA PELAJARAN    : Pengajian Am 1

TINGKATAN         : 6AK4

TARIKH

HARI

MASA

:18.05.2012

:JUMAAT

:10.40 am – 11.40 am

AKTIVITI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CATATAN / REFLEKSI

Sejarah

Kertas 2


 


 

No comments:

Post a Comment