Monday, February 6, 2012

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN

RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN


 

MINGGU 2

(09.01.2012 hingga 13.01.2012)

HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN


 


 


 

MATA PELAJARAN    : Sejarah

TINGKATAN        : 4MPV


 

TARIKH        :09.01.2012

HARI            : ISNIN

MASA            : 7:05 am – 8:15 am


 

TAJUK

SUB TAJUK

Sukatan dan Format Peperiksaan Sejarah SPM

 • Tajuk-tajuk yang dipelajari dalam buku teks sejarah tingkatan 4
 • Bentuk soalan SPM kertas 1 sejarah

OBJEKTIF

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan skop mata pelajaran sejarah yang akan dipelajari dalam tingkatan 4
 2. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 1 Sejarah SPM.

AKTIVITI

Soal jawab, mencatat nota.

BBM

Kertas soalan SPM 2011

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

KBT


 

Kemanusiaan, Sejarah, Ekonomi

Cinta kepada tanah air, Pepaduan.

KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

Pelajar menyatakan jumlah bab yang perlu mereka akan pelajari dalam tingkatan 4 setelah meneliti buku teks yang diberi. Mereka juga dapat menyatakan bentuk dan jumlah soalan yang mereka perlu jawab dalam kertas 1.


 


 


 

MATA PELAJARAN    :Tutorial Pengajian Am 1

TINGKATAN         : 6AK4


 


 

TARIKH

HARI

MASA

09. 01.2012

ISNIN

12.05 pm – 12.40 pm


 

TAJUK

SUB-TAJUK


 

Sistem Perundangan Malaysia

Sejarah dan Sumber Undang-undang Malaysia

 • Perkembangan Undang-undang di Semenanjung Malaysia
  • Undang-undang Masyarakat Melayu Tradisional
  • Undang-undang Adat
  • Undang-undang Islam

OBJEKTIF

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan konsep undang-undang dan keperluannya dalam sesuatu masyarakat
 2. Menyatakan 3 perbezaan antara Adat Pepatih dengan Adat Temenggung.
 3. Menyatakan 2 unsur utama Undang-undang Islam


 

AKTIVITI


 

 • Guru menerangkan kepada pelajar berkaitan perkembangan Undang-undang di Semenanjung Malaysia.
 • Guru dan pelajar bersoaljawab berkatian dengan perkara yang diterangkan.
 • Pelajar mencatat perkara penting berkatian dengan perkara yang dibincangkan.


 

CATATAN / REFLEKSI


 

Pelajar dapat mengaitkan 3 undang-undang lisan di Semenanjung Malaysia yang digunapakai sebagai sumber undang-undang di Malaysia.

#

##

###NEXT DAY###

HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA

###

##

#

MATA PELAJARAN    : Pengajian Am 1

TINGKATAN         : 6AK4


 

TARIKH

HARI

MASA

10. 01.2012

SELASA

09.45 am – 10.20 am


 

TAJUK

SUB-TAJUK


 

Sistem Perundangan Malaysia

Sejarah dan Sumber Undang-undang Malaysia

 • Perkembangan Undang-undang di Semenanjung Malaysia
  • Undang-undang Adat Cina dan Hindu

OBJEKTIF

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan konsep undang-undang dan keperluannya dalam sesuatu masyarakat
 2. Menyatakan pemakaian undang-undang Adat Cina dan Hindu


 

AKTIVITI


 

 • Guru menerangkan kepada pelajar berkaitan konsep undang-undang dan keperluannya dalam sesuatu masyarakat
 • Guru dan pelajar bersoaljawab berkatian dengan perkara yang diterangkan.
 • Pelajar mencatat perkara penting berkatian dengan perkara yang dibincangkan.


 

CATATAN / REFLEKSI


 

Pelajar dapat menyatakan bentuk undang-undang Adat Cina dan Hindu di Semenanjung Malaysia yang digunapakai sebagai sumber undang-undang di Malaysia.


 


 


 

MATA PELAJARAN    : Tutorial Pengajian Am 2

TINGKATAN         : 6AK4    


 

TARIKH

HARI

MASA

10. 01.2011

SELASA

12.05 pm – 12.40 pm


 

TAJUK

SUB-TAJUK


 

Sistem Perundangan Malaysia

Sejarah dan Sumber Undang-undang Malaysia

 • Perkembangan Undang-undang di Semenanjung Malaysia
  • Pengenalan undang-undang Inggeris
 • Perkembangan Undang-undang di Sabah dan Sarawak.

OBJEKTIF

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan konsep undang-undang dan keperluannya dalam sesuatu masyarakat
 2. Menyatakan pemakaian undang-undang Inggeris di Semenanjung Malaysia
 3. Menyatakan perkembangan Undang-undang di Sabah dan Sarawak.


 

AKTIVITI


 

 • Guru menerangkan kepada pelajar berkaitan konsep undang-undang dan keperluannya dalam sesuatu masyarakat
 • Guru dan pelajar bersoaljawab berkatian dengan perkara yang diterangkan.
 • Pelajar mencatat perkara penting berkatian dengan perkara yang dibincangkan.


 

CATATAN / REFLEKSI


 

Pelajar dapat menyatakan bentuk undang-undang Inggeris di Semenanjung Malaysia yang digunapakai sebagai sumber undang-undang di Malaysia. Mereka juga dapat menyatakan beberapa undang-undang adat bumiputera Sabah dan Sarawak yang digunapakai sebagai sumber undang-undang Adat Bumiputera pada masa sekarang.

#

##

###NEXT DAY###

HARI RABU HARI RABU
HARI RABU
HARI RABU
HARI RABU
HARI RABU
HARI RABU
HARI RABU
HARI RABU
HARI RABU
HARI RABU ###

##

#

MATA PELAJARAN    : Pengajian Am 1

TINGKATAN         : 6AK2    


 

TARIKH

HARI

MASA

11. 01.2012

RABU

08.15 am – 09.25 am


 

TAJUK

SUB-TAJUK


 

Sistem Perundangan Malaysia

Sejarah dan Sumber Undang-undang Malaysia

 • Sumber undang-undang Malaysia
  • Undang-undang bertulis
  • Undang-undang tidak bertulis

OBJEKTIF

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan 4 undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis yang masing-masing menjadi sumber Undang-undang Malaysia
 2. Menjelaskan maksud dokrin duluan kehakiman yang mengikat
 3. Menjelaskan pemakaian Common Law Inggeris di Malaysia.


 

AKTIVITI


 

 • Guru menerangkan kepada pelajar berkaitan undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis.
 • Guru menerangkan maksud dokrin duluan kehakiman
 • Guru menjelaskan pemakaian Common Law Inggeris di Malaysia
 • Guru dan pelajar bersoaljawab berkatian dengan perkara yang diterangkan.
 • Pelajar mencatat perkara penting berkatian dengan perkara yang dibincangkan.


 

CATATAN / REFLEKSI


 

Pelajar dapat membezakan undang-undang bertulis dengan undang-undang bertulis. Pelajar juga dapat menyatakan maksud dokrin duluan kehakiman dan comman law dan bila ia boleh digunakan. P&P berjalan lancar.


 


 


 


 

MATA PELAJARAN    : Pengajian Am 2

TINGKATAN         : 6AK4


 


 

TARIKH

HARI

MASA

11. 01.2012

RABU

09.45 am – 10.55 am


 

TAJUK

SUB-TAJUK


 

BAB 9: Badan-badan Perundangan Persekutuan dan Negeri

 • Perundangan

OBJEKTIF


 

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan maksud akta, enakmen, ordinan dan perundang subsidiari


 

AKTIVITI


 

 • Guru menerangkan maksud akta, enakmen, ordinan dan perundang subsidiari.
 • Guru dan pelajar bersoaljawab berkatian dengan perkara yang diterangkan.
 • Pelajar mencatat perkara penting berkatian dengan perkara yang dibincangkan.


 

CATATAN / REFLEKSI


 

Pelajar dapat membezakan antara akta, enakmen, ordinan dan perundangan subsidiari.


 


 


 

MATA PELAJARAN    : Sejarah

TINGKATAN        : 4MPV


 

TARIKH        :11.01.2012

HARI            : RABU

MASA            : 10.55 am – 11.30 am


 

TAJUK

SUB TAJUK

Format Peperiksaan Sejarah SPM

 • Format kertas 2 sejarah SPM

OBJEKTIF

Pelajar dapat:

 1. Menyatakan jenis soalan yang terkandung dalam kertas 2 Sejarah SPM.

AKTIVITI

Soal jawab, mencatat nota.

BBM

Kertas soalan SPM 2011

PENERAPAN:     

ILMU

    NILAI

KBT


 

Kemanusiaan, Sejarah, Ekonomi

Cinta kepada tanah air, Pepaduan.

KB-menjana minda, belajar cara belajar

REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan 4 soalan yang wajib mereka jawab dalam Bahagian A dan 3 soalan daripada 5 soalan yang perlu mereka pilih dalam Bahagian B untuk dijawab dalam kertas 2. Suasana P&P menyeronokan.


 

#

##

###NEXT DAY###

HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT

###

##

#


 

MATA PELAJARAN    : Pengajian Am 1

TINGKATAN         : 6AK2    


 

TARIKH

HARI

MASA

13. 01.2012

JUMAAT

10.40 am – 11.40 am


 

TAJUK

SUB-TAJUK


 

Pembahagian tajuk Pembentangan

 • 10 tajuk pembentangan berkaitan Laras Sastera dan Laras Sains

OBJEKTIF

Pelajar dapat:

 1. Membuat pemilihan tajuk pembentangan
 2. Membuat persediaan pembentangan berdasarkan tajuk yang dipilih.


 

AKTIVITI


 

 • Pembahagian kumpulan pembentangan, pemilihan tajuk pembentangan dan perbincangan cara membuat pembentangan.


 

CATATAN / REFLEKSI


 

Pelajar mengetahui tajuk pembentangan mereka dan mula memikirkan perkara yang perlu sebagai persediaan untuk menghasilkan pembentangan yang menarik.


 


 

No comments:

Post a Comment