Tuesday, January 18, 2011

Rancangan Pelajaran Tahunan Pengajian Am 2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN 2011

RANCANGAN PELAJARAN PENGAJIAN AM TINGKATAN 6 ATAS


 


 

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti/ ABM


 


 

Minggu

1 - 2


 

( 3 – 14 JAN)


 

Bab 8. Sejarah dan Sumber Undang-undang Negara


 

Pembahagian 10 kumpulan pembentangan

Pemberian tajuk ( minggu 3 mula bentang)


 

    Bhg A : Esei Sastera

    Bhg B : Esei Sains

    Bhg C : Ulasan Teks kefahaman

    Bhg D : Graf Bar Memesong

    Bhg E : Analisis dan Tafsiran

 • Penyelesaian Masalah


 

 1. Menjelaskan sejarah perkembangan dan sumber undang-undang negara


 


 

    Menyenaraikan jenis-jenis graf

 • Memahami konsep, ciri-ciri
 • Membina pengetahuan
 • Membuat perbincangan


 


 

 • Mengkaji sejarah

    Mengumpul maklumat

    Membuat pilihan dan keputusan

 • Mengkaji masalah


 

Penerangan

'powerpoint'

Soal jawab

latihan


 

* Bahan bercetak

* Komputer dan

LCD

* Akhbar,

Majalah,

risalah


 

Minggu

3 – 4


 

(17 – 29 Jan)


 

Kenegaraan – Bab 9. Badan Perundangan Persekutuan


 

Pembentangan A dan B

T.1 Seni & budaya

KK – budaya songsang

T. 2. Teknologi Maklumat / ICT

KK – MSC


 

Bhg. C - Garaf Garis Memesong

Bhg. D- Pengenalan kepada beberapa jenis carta dan graf serta bentuknya.

Bhg. E –Carta aliran , grafik dll

Kefahaman – karya kreatif

Pen. Masalah – Carta/Graf/Jadual/ dan soalan ujian minda 2006


 


 


 

 1. Menjelaskan komponen-komponen perundangan peringkat persekutuan dan negeri serta fungsinya


 

 1. Menyatakan bentuk-bentuk seni dan budaya
 2. Mengkaji kepentingan IT dalam pelbagai aspek kehidupan
 • Menulis esei yang lengkap dan ideal
 • Menerangkan jenis carta dan graf


 


 

    Membuat kronologi

    Membuat ramalan

    Mengumpul maklumat

    Membanding membeza

    Menganalisis

    Menjana idea

 • Menyelesai masalah


 

Penerangan 'powerpoint'

Perbincangan

    Soal jawab

    Menyalin nota

* Ujian Topikal 1

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti/ ABM


 

Minggu

5 – 6


 

(31Jan - 11 Feb)


 

Bab 9. Badan Perundangan Negeri & Pilihanraya


 

Pembentangan A & B

3. Keganasan KK – keganasan a/bangsa

4. Perubatan Moden KK – teleperubatan


 

Bhg.C Kefahaman- Karya

Kreatif/Kesenian/Kebudayaan

Bhg.D – Carta Pai Bandingan

Bhg. E – Tafsir graf

Pen. Masalah – Jadual dan soalan uji minda

2005


 


 


 

 • Menjelaskan fungsi komponen perundangan peringkat negeri dan memahami proses pilihanraya
 • Membincangkan bentuk-bentuk keganasan
 1. Membincang kepentingan p. moden dalam pelbagai aspek kehidupan
 • enerangkan kaedah yang sesuai utk menyelesaikan masalah

      Menghasilkan satu bentuk pemahaman yang baik


 

    Mengumpul maklumat

    Menjana idea dan kritikan

    Membanding dan membeza

    Mengumpul dan mengelas data

    Menyelesaikan masalah

    Membuat ramalan

 • Menyelesai masalah


 

Penerangan

 • Pembentangan powerpoint

  Perbincangan

  Soal jawab

  Menyalin nota dan membuat peta minda

  Latihan 2


 


 


 


 

Minggu

7 & 8


 

(14 – 25 Feb)


 

Bab 10. Sistem Kehakiman

Mahkamah Sivil (Atasan & Bawahan)


 

Pembentangan A & B

5. Bencana Alam KK – tsunami

6. Kejuruteraan Genetik & Bioteknologi

KK - pengklonan


 

Bahagian C- Ulasan Tek Kefahaman

Bahagaian D-Carta Pai Bertingkat

Bhg E: -Carta aliran dan jadual bersesuaian


 

Kefahaman – kemanusiaan

Pen. Masalah – Carta/graf/jadual dan soalan 2004


 


 


 


 


 


 

 • Menyatakan fungsi dan bidangkuasa mahkamah
 • Menyatakan punca-punca & langkah mengatasi b. alam
 • Mengkaji kepentingan kejuruteraan genetic & bioteknologi dalam pelbagai aspek kehidupan
 • Menghasilkan satu pembentangan yang baik

      Dapat mengolah graf

      Menyelesaikan masalah


 

    Membuat penilaian dan pilihan

    Memberi pendapat

    Mengaplikasi dan menganalisa

    Membuat perbandingan

    Membuat kategeori

    Menyusun galur


 

Pembentangan 'powerpoint'

Perbincangan

    Soal jawab

    Membuat peta minda

    Membuat latihan dan grafik

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti


 

Minggu

9 dan 10


 

(28 Feb – 11 Mac)


 


 

Bab 10. Sistem Kehakiman

Mahkamah Khas dan Badan Pengadilan Lain


 

Bahagian D.Graf Bar Memesong

Kefahaman- Sains Sosial

Pen. Masalah – Pengiraan 2003


 

Ulangkaji Koleksi Ramalan – Cerdik Pub (Set 1)


 


 

* UJIAN PERTENGAHAN SEMESTAR 1


 


 

 • Menyatakan fungsi dan bidangkuasa mahkamah khas dan badan pengadilan lain
 • Melengkapkan graf dan carta yang dikemukakan
  • Menyelesaikan pemasalahan dan soalan yang dikemukakan


 

    Menghurai idea dan pendapat

    Menghubung kait

    Membuat ramalan

    Memahami isi tersurat dan tersirat

    Membuat kritikan

    Menyenaraikan maklumat

    Membina dan membuat jadual


 

    Pembentangan 'powerpoint'

Perbincangan

    Soal jawab

    Membuat peta minda

    latihan dan ulangkaji

Minggu 11

(12 – 20 Mac)


 

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

  


 

Cuti pertengahan semester satu

(8 – 16 Mac)


 


 

Minggu

12 dan 13

(21 Mac – 1 APRIL)


 


 

Bab 12. Dasar-dasar Luar dan Kerjasama Serantau


 

Pembentangan A & B

7. Media Massa

KK – kebebasan media

 1. Tenaga Alternatif

KK - radioaktif

Bhg C: Ulasan Tek Kefahaman.

Bhg D. Graf Bar Kompaun

Bhg.E: Jadual dan grafik lain

Kefahaman – Sains dan Teknologi

Penyelesaian masalah- carta / jadual dan soalan uji minda 2002


 


 


 


 


 

 • Menjelaskan faktor penentu dasar luar dan kaitannya terhadap hubungan serta pendirian negara ttg isu serantau dan antarabangsa
  • Membincangkan peranan media massa dalam masyarakat
 • Membincang potensi tenaga alternatif seperti nuklear, hidro, angin dan ombak
 • Melengkapkan garaf/grafik yang diberikan dlm bentuk yang sesuai.
 • Menghasilkan satu bentuk pemahaman yang baik


 

    Membuat penilaian

    Mencirikan

    Mengenalpasti

peristiwa

    Mengulas dan membuat kritikan

    Membuat pembentangan

    Membina kebolehan mentafsir

 • Menyelesai masalah


 

Pembentangan 'powerpoint'

Perbincangan

    Menyalin nota

Latihan Esei 3

Penerangan

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti


 

Minggu

14 dan 15


 

(4 - 15 April)


 

Bab 13. Malaysia dan Isu-isu Ekonomi Antarabangsa


 

9. Isu-isu kepenggunaan

KK – skim jualan langsung

10. Penyakit kronik

KK – obesiti, asma


 

Bhg : C Ulasan tek Kefahaman

Bhg D- Graf Bar Komponen

Bhg E-Jadual/ Petikan

Kefahaman-Karya Kreatif

Peny. Masalah- soalan uji minda 2001


 

 • Menyatakan peranan Malaysia dalam menangani isu-isu ekonomi antarabangsa
 • Menyatakan isu-isu kepenggunaan semasa
 • Menyatakan contoh-contoh penyakit kronik dan puncanya
  • Menghasilkan bentuk graf dan jadual yang sesuai
   • Menyelesaikan pemasalahan dan soalan yang dikemukakan


 


 

    Membanding dan membeza

    Memberi pendapat dan idea

Mempersembah-

kan fakta dan maklumat dalam pelbagai bentuk

 • Menyelesai masalah


 

Pembentangan 'powerpoint'

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

Ujian Topikal


 

Minggu

16 & 17

(18 - 29 April)


 

Bhg A dan B (Pembentangan)


 

11. Isu-isu Pendidikan

KK – sek. Wawasan & Kluster

12. Sains & Teknologi Sukan

KK – MSN, MOM

Bhg C : Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D.- Graf Garis Bandingan & Komponen

Bhg E- Tafsir Graf Garis

Kefahaman :-Sains Teknologi/ Kemanusiaan

P. Masalah- Carta, Jadual dan uji minda 2000


 

 1. Menyatakan peranan Malaysia dalam menangani isu-isu ekonomi antarabangsa
 2. Membincangkan perubahan pendidikan negara
 • Membincangkan peranan sains dan teknologi dalam sukan
 • Melengkapkan jadual dan carta dengan ideal
 • Menyelesaikan soalan pemahaman yang diberikan


 

 • Menghubung-kait
 • Membuat penilaian
 • Menganalisis
 • Membuat kritikan
 • Membuat perbandingan
 • Menyelesai masalah


 

Pembentangan 'powerpoint'

    Perbincangan

 • Penerangan dan rumusan

      Menyalin nota

      Membuat latihan


 

Minggu

18 & 19

(3 – 13 Mei)


 

Ulangkaji Model 1 & 2 (Aras Pendidikan)

Soalan Tahun 2007

Ulangkaji 20 Esei Terpilih (Lembaran Praktis)


 


 

 • Mencari kata kunci isi dan menghasilkan satu bentuk esei yang sesuai serta contoh yang relevan
 • Menyediakan pelajar ke arah ujian


 

 • Menghurai idea dan pendapat

      Menganalisis


 

 • Perbincangan berpasangan / berkumpulan
 • Latihan


 

Minggu

20 - 21


 

Peperiksaan Semester Satu

   

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti


 

Minggu 24

(13 – 17 JUN)


 

SEMESTAR KEDUA

Mengembalikan ujian dan perbincangan skema jawapan ujian

   


 

Minggu

25 dan 26


 

(20 JUN -1 JULAI)


 

Bab 14. Dasar-dasar Kerajaan

(Sebelum 1990)


 

Bhg A dan B (Pembentangan)

13. Perusahaan Kecil Sederhana

KK – sistem francais

14. Perubatan Komplimentari

KK – akupunktur, chiropatik

Bahagian C: Ulasan Tek Kefahaman

Bahagian D: Graf Gabungan

Bhg E. Petikan, Jadual/ Grafik

Peny. Masalah : Jadual dan uji minda


 


 

 • Menyatakan rasional / objektif utama dan strategi suatu dasar kerajaan
 • Menyatakan sumbangan PKS terhadap ekonomi Negara
 • Menyatakan kelebihan dan kekurangan p. komplimentari
 1. Membentuk graf/carta yang

sesuai dan ideal

 1. Menyelesaikan pemasalahan dan

soalan yang dikemukakan


 

 • Menjana Idea
 • Membuat ramalan
 • Meneliti Bahagian kecil secara keseluruhan
 • Mengumpul maklumat
 • Menyelesaikan masalah.


 

Pembentangan 'powerpoint'

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

latihan Esei 4


 

MINGGU

27 DAN 28


 

(11 - 22 Julai)


 

Bab 14. Dasar-dasar Kerajaan

(1990 – kini)


 

Bhg A dan B (Pembentangan)

15. Industri Berat

KK – industri kenderaan

16. Robotik

KK – robot dlm. Industri

Bhg C : Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D- Graf Gabungan dan Graf piramid

Bhg E-Graf Bar/ grafik lain

Kefahaman-Kemanusiaan/Kesenian/Kebudayaan

P. Masalah-Carta/graf dan soalan uji minda


 


 


 


 

 • Menyatakan rasional / objektif utama dan strategi suatu dasar kerajaan
 1. Menyatakan kepentingan dan strategi menjayakan i. Berat Negara
 • Menyatakan rasional / objektif utama dan strategi suatu dasar kerajaan
 • Menghasilkan graf, jadual dan petunjuk yang sesuai.
 1. Menyatakan cara/kaedah untuk menyelesaikan sesuatu masalah


 

 • Menghubung-kait
 • Membuat penilaian
 • Menganalisis
 • Menjana idea
 • Membuat perbandingan
 • Menyelesai masalah


 

Pembentangan 'powerpoint'

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

Ujian Topikal 3

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti/ ABM


 

MINGGU

29 & 30


 

(25 Julai – 5 Ogos)


 

Bab 15. Isu-isu Semasa


 

Bhg A dan B (Karangan)

17. Pertania

n Moden

KK – akuakultur, hidroponik

18. Penerokaan angkasa Lepas

KK – satelit


 

Bhg C: Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D- Graf gabungan /Kombinasi dan Graf berpasangan

Bhg E- Graf bar/ grafik lain


 

Kefahaman-Karya Kretif/ Sains Sosial


 

P. Masalah- Carta/ jadual dan soalan uji minda


 

 • Membincangkan isu-isu sosial, ekonomi, politik dsb yang berkaitan dengan masyarakat dan negara.
 • Membincangkan peranan sains dan teknologi dalam bidang pertanian
 • Menyatakan kepentingan p.angkasa lepas kpd manusia sejagat
 1. Membentuk graf/carta yang

sesuai dan ideal

 1. Menyelesaikan pemasalahan dan soalan yang dikemukakan


 

Menyusu

Mmengkelaskan

Mengaplikasi

 • Membina kebolehan mengeluarkan idea
 • Mempersembahkan fakta ke dalam pelbagai bentuk
 • Mentafsir dan menganalisis data / fakta


 

Penerangan 'powerpoint'

Perbincangan dalam kumpulan

    Sesi soal jawab

Menyalin nota ringkas

Membuat latihan


 

Minggu 31 & 32

(8 - 19 Ogos)


 

Ulangkaji Perbincangan dan analisis esei terpilih

(Fajar bakti – 20 contoh minimum)


 

Soalan Ujian Sekolah Terpilih SMK St. Joseph / St. Thomas (Semestar 1)


 


 

 • Mencari kata kunci isi dan menghasilkan satu bentuk esei yang sesuai serta contoh yang relevan
 • Menyediakan pelajar ke arah ujian


 

 • Membina kebolehan mengeluarkan idea
 • Mempersembahkan fakta ke dalam pelbagai bentuk
 • Menyelesai masalah


 

 • Perbincangan berpasangan / berkumpulan
 • Latihan


 


 

Minggu

33 & 34

(22 Ogos – 4 Sept)


 

Ujian Pertengahan Semester Kedua


 

 • Cuti pertengahan Semestar Kedua

  (22 – 31 Ogos)


 


 


 


 


 


 

   

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti/ ABM


 

Minggu

36 & 37

(5 - 15 Sept)


 


 

Esei Terpilih Longman Pra-U (15 soalan)

Ulangkaji Model 3 (Aras Pendidikan)


 

 • Mencari kata kunci isi dan menghasilkan satu bentuk esei yang sesuai serta contoh yang relevan
 • Melengkapkan satu graf/ carta mengikut kehendak soalan.


 

 • Mengumpulkan maklumat
 • Menyenaraikan
 • Menjana idea
 • Membuat bandingan


 


 

    Penerangan secara kuliah

    Perbincangan berpasangan

 • Perbincangan berkumpulan


 

Minggu

38 - 39

(19 Sept – 7 Okt)


 


 


 

Esei Terpilih Longman (15 soalan)

Ulangkaji Model 4 (Aras Pendidikan)

Ulangkaji Model 5 (Aras Pendidikan)

* Cuti Hari Raya 20 – 25 Sept

 • Menyelesaikan beberapa soalan uji minda yang diberikan
 • Menerangkan bentuk isu masalah yang berlaku, cara menangani dan peranan badan yang berkaitan
 • Menganalisis
 • Mengelaskan statistik
 • Mengeluarkan idea yang berorientasikan pelbagai laras bidang

    Menyalin nota dalm bentuk peta minda

    Membuat latihan


 

Minggu

40 – 41

(10 – 21 Sept)


 


 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM


 

  


 

Minggu

42 & 45

(25 OKT -

18 NOV)


 

Mengembalikan ujian dan perbincangan skema jawapan ujian

Ulangkaji Soalan-soalan Negeri Kelantan, Pulau Pinang, Melaka

Ulangkaji Soalan Terpilih Sekolah sekitar Kuching


 

 • Menyediakan pelajar ke arah peperiksaan STPM
 
 • Perbincangan berpasangan / berkumpulan
 • Latihan


 


 


 


 


 


 

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN

RANCANGAN PELAJARAN PENGAJIAN AM TINGKATAN 6 RENDAH 2011


 

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti


 


 

Minggu

20 - 21

(16- 27 Mei)


 

Pengenalan Sukatan Pelajaran


 

Kertas 1 ( 60 Soalan)

Markah – 37.5%

    Kenegaraan – 25 soalan

    Pengetahuan umum - 20 soalan

    Penyelesaian masalah 15 soalan


 

Kertas 2 (10 soalan –jawab 6)

Markah : 62.5%

    Bhg A Esei Sastera

    Bhg B Esei Sains

    Bhg C : Ulasan Teks kefahaman

    Bhg D : Bina Grafik

    Bhg E : Analisis dan Tafsiran

Pembahagian 10 kumpulan pembentangan

Pemberian tajuk ( 2 minggu diberi untuk bersedia)


 

    Pendedahan kepada sukatan pelajaran

    Memahami keperluan dan bentuk soalan peperiksaan

 • Menyenaraikan jenis-jenis graf


 

    Mengumpul maklumat

    Mengenal


 

Penerangan

Soal jawab

latihan


 

SEMES-TER DUA


 

MINGGU 22 - 23

(13 – 24 Jun)


 

Bahagian A dan B ( Karangan)


 

Pendedahan cara mengarang/menulis esei yang ideal

Bahagian D: Pengenalan kepada beberapa jenis carta dan graf serta bentuknya.

Bahagian E –Carta aliran , grafik dll

Kefahaman – karya kreatif

Pen. Masalah – Carta/Graf/Jadual/ dan solan ujian minda

Kenegaraan – Bab 1. Latar Belakang Sejarah Malaysia.


 


 


 


 

 • Menulis esei yang lengkap dan ideal
 • Menerangkan jenis carta dan graf

      Menyatakan peristiwa penting sejak zaman penjajahan inggeris hingga kemerdekaan negara yang berkaitan dengan politik


 

    Membuat kronologi

    Membuat ramalan

    Mengumpul maklumat

    Membanding membeza

    Menganalisis

    Menjana idea


 

Penerangan secara kuliah

Perbincangan

    Soal jawab

    Menyalin nota

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti


 

Minggu

24 dan 25

(27 Jun - 8 JULAI)


 

Bahagian A dan B (Pembentangan)

1. Isu-Isu perumahan (KK - Setinggan)


 

Bhg.C Kefahaman- Karya Kreatif/Kesenian/Kebudayaan


 

Pen. Masalah – Jadual dan soalan uji minda


 

Kenegaraan – Bab 2 Kenegaraan Secara Umum


 


 

UJIAN TOPIKAL 1


 

 • Menyatakan isu-isu perumahan
 • enerangkan kaedah yang sesuai utk menyelesaikan masalah

      Menghasilkan satu bentuk pemahaman yang baik

      Menerangkan konsep dan ciri-ciri yang berkaitan dengan negara Malaysia


 

    Mengumpul maklumat

    Menjana idea dan kritikan

    Membanding dan membeza

    Mengumpul dan mengelas data

    Menyelesaikan masalah

    Membuat ramalan


 

Penerangan

Pembentangan powerpoint

Perbincangan

Soal jawab

Menyalin nota dan membuat peta minda

    Membuat latihan


 

Minggu

26 dan 27

(11 - 22 Julai)


 


 

Bahagian A dan B (Pembentangan)

2. Pencemaran alam sekitar (Penipisan lapisan ozon)


 

Latihan Esei 1


 

Bahagian C: Ulasan Tek Kefahaman


 

Bahagaian D

    Graf bar komponen


 

Bhg E: -Carta aliran dan jadual bersesuaian


 

Kefahaman – kemanusiaan

Pen. Masalah – Carta/graf/jadual dan soalan latihan


 

Kenegaraan – Bab 3 Perlembagaan-perlembagaan Persekutuan dan Negeri


 


 


 


 


 


 

    Menyatakan isu-isu utama dan punca-penca pencemaran


 

 • Menghasilkan satu pembentangan yang baik


 

    Dapat mengolah graf


 

    Menyelesaikan masalah


 


 


 


 

    Menerangkan konsep, jenis dan cara pindaan perlembagaan


 


 

    Membuat penilaian dan pilihan

    Memberi pendapat

    Mengaplikasi dan menganalisa

    Membuat perbandingan

    Membuat kategeori

    Menyusun galur


 

Pembentangan kumpulan

Perbincangan

    Soal jawab

    Membuat peta minda

    Membuat latihan dan grafik

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti


 

Minggu

28 dan 28


 

(25 Julai - 5 Ogos)


 

Bhg A dan B (Pembentangan)


 

3. Pengiklanan – (KK ekploitasian wanita dan

kanak-kanak)

4. Teknologi Satelit – Measat & Tiungsat


 

Bahagian C: Ulasan Tek Kefahaman

Bahagian D.Graf bar kompaun dan graf garis mudah

Bahagian E-Carta aliran dan jadual

Kefahaman- Sains Sosial

Pen. Masalah – Pengiraan & soalan uji minda


 

Kenegaraan – Bab 4 Sistem Kerajaan dan Pentadbiran Malaysia


 

UJIAN TOPIKAL 1


 


 

 • Menerangkan sebab dab cara wanita serta kanak-kanak di ekploitasi melalui iklan
 • Menerangkan kelebihan dan kekurangan teknologi satelit
 • Melengkapkan graf dan carta yang dikemukakan
 • Menyatakan peruntukan perlembagaan untuk pusat dan negeri.


 

    Menghurai idea dan pendapat

    Menghubung kait

    Membuat ramalan

    Memahami isi tersurat dan tersirat

    Membuat kritikan

    Menyenaraikan maklumat

    Membina dan membuat jadual


 

    Pembentangan kumpulan

Perbincangan

    Soal jawab

    Membuat peta minda

    latihan


 


 

Minggu

29 dan 30


 

(8 - 19 OGOS)


 

Bhg A dan B (Pembentangan)


 

5. Pelancongan ( KK- Eco Pelancongan)

6.Teknologi Makanan (KK. Suplemen)


 

Latihan Esei 2


 

Bhg C: Ulasan Tek Kefahaman.

Bhg D. Graf Garis Mudah dan Komponen

Bhg.E: Jadual dan grafik lain

Kefahaman – Sains dan Teknologi


 

Penyelesaian masalah- carta / jadual dan soalan uji minda


 

Kenegaraan- Bab 5 . Sistem Pentadbiran Kerajaan Persekutuan


 


 


 

 • Menerangkan konsep, kebaikan dan cara menggalakkan kegiatan eco –pelancongan di negeri kita
 • Menyatakan kepentingan teknologi terkini dalam industri makanan
 • Melengkapkan garaf/grafik yang diberikan dlm bentuk yang sesuai.
 • Menghasilkan satu bentuk pemahaman yang baik dan ideal
 • Menerangkan bidang kuasa, struktur dan fungsi kerjaaan pusat.


 

    Membuat penilaian

    Mencirikan

    Mengenalpasti

    Jawapan dan peristiwa

    Mengulas dan membuat kritikan

    Membuat pembentangan

    Membina kebolehan mentafsir


 

Pembentangan kumpulan

Perbincangan

    Menyalin nota

Latihan

Penerangan

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti


 

Minggu

31 dan 32


 

(5 - 15 SEPT)


 

Bhg A dan B (Pembentangan)


 

7.Penyakit-penyakit Berbahaya (KK JE atau Sars)

8. Kesesakan dan Kemalangan Jalanraya.(KK- Komuter dan Monorel)


 

Bhg : C Ulasan tek Kefahaman

Bhg D- Graf Gabungan

Bhg E-Jadual/ Petikan

Kefahaman-Karya Kreatif

Peny. Masalah- soalan uji minda


 

Kenegaraan – Bab 6. Sistem Pentadbiran Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan


 

 • Menerangkan jenis, punca dan cara mengatasi penyakit berbahaya
 • Menerangkan sebab dan cara mengatasi kesesakan lalulintas jalanraya
 • Menghasilkan bentuk graf dan jadual yang sesuai
 • Menyenaraikan fungsi kerajaan negeri dan kerajaan tempatan


 

    Membanding dan membeza

    Mengumpul maklumat

    Membina pengetahuan sedia ada

    Memberi pendapat dan idea

Mempersembah-

kan fakta dan maklumat dalam pelbagai bentuk


 

Pembentangan kump

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

Membuat latihan


 

Minggu

33 dan 34


 

(19 – 30 Sept)


 

Bhg A dan B (Pembentangan)

9. Prestasi Sukan Negara (KK- Penganjuran Sukan A/bangsa)

Latihan Esei 3


 

Bahagian C: Ulasan Tek Kefahaman

Bahagian D: Graf garis Komponen: Biasa

Bhg E. Petikan, Jadual/ Grafik

Kefahaman : Kemanusiaan


 

Peny. Masalah : Jadual dan Soalan uji minda


 

Kenegaraan : Bab 7. Agensi-agensi Pusat


 


 

 • Menerangkan bentuk kejayaan dan masalah pemb. sukan negara
 • Membentuk graf/carta yang sesuai dan ideal
 • Menyelesaikan pemasalahan dan soalan yang dikemukakan
 • Menyatakan fungsi agensi pusat


 

 • Menjana Idea
 • Membuat ramalan
 • Meneliti Bahagian kecil secara keseluruhan
 • Mengumpul maklumat
 • Menyelesaikan masalah.


 

Pembentangan kump

Perbincangan

Penerangan dan rumusan

Menyalin nota

Membuat latihan


 

Minggu 35


 


 


 


 


 

Ujian Pertengahan Semestar Dua


 

   

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti


 


 

Minggu

36 dan 37


 

(3 - 15 OKT)


 

Bhg A dan B (Pembentangan)

10. Komputer - KK Virus/internet


 

Ulasan 10 tajuk pembentangan

Bhg C : Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D.- Graf bar/Gabungan


 

Bhg E- Graf Bar / Grafik Lain

Kefahaman :-Sains Teknologi/ Kemanusiaan


 

P. Masalah- Carta, Jadual dan soalan uji minda


 

Kenegaraan – Bab 11. Perpaduan Negara


 


 


 

 • Menyatakan peranan, kelebihan dan keburukan komputer dan internet
 • Melengkapkan jadual dan carta dengan ideal
 • Menyelesaikan soalan pemahaman yang diberikan
 • Menyatakan kuasa, struktur dan fungsi kerajaan Tempatan


 

 • Menghubung-kait
 • Membuat penilaian
 • Menganalisis
 • Membuat kritikan
 • Membuat perbandingan


 

Pembentangan kump

    Perbincangan

    Penerangan dan rumusan

    Menyalin nota

    Membuat latihan


 

Minggu

38 & 39


 

(17 - 21 OKT)


 

Ulangkaji :

Bhg A dan B (Karangan)

Perbincangan dan analisis esei terpilih

(Fajar bakti – 10 contoh minimum)


 

Bhg C: Ulasan Tek Kefahaman

Bhg D- Graf gabungan /Kombinasi dan Graf berpasangan


 

Bhg E- Graf bar/ grafik lain


 

Kefahaman-Karya Kretif/ Sains Sosial


 

P. Masalah- Carta/ jadual dan soalan uji minda

Kenegaraan- Ulangkaji (Set Latihan)


 


 


 


 


 


 

 • Menyenaraikan isi utama dan beberapa contoh yang sesuai dlm menghasilkan satu esei yang baik
 • Menghasilkan graf, jadual dan petunjuk yang sesuai.
 • Menyatakan cara/kaedah untuk menyelesaikan sesuatu masalah
 • Menerangkan peranan dan tanggung jawab badan yang dinyatakan.


 

Menyusun ikut

Mmengkelaskan

Mengaplikasi

 • Membina kebolehan mengeluarkan idea
 • Mempersembahkan fakta ke dalam pelbagai bentuk
 • Mentafsir dan menganalisis data / fakta


 

Penerangan secara kuliah

Perbincangan dalam kumpulan

    Sesi soal jawab

Menyalin nota ringkas

Membuat latihan

Minggu

Tajuk

Objektif

Kemahiran

Aktiviti


 

Minggu

40 & 41

(24 OKT – 4 NOV)


 

PEPERIKSAAN SEMESTAR KEDUA

   


 

Minggu

42 & 45

(7 – 18 Nov)


 

Mengembalikan ujian dan perbincangan skema jawapan.

Menyediakan pelajar dengan pembentangan tahun hadapan (diberi 10 tajuk awal)

   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Tajuk Pembentangan I & 2 Pengajian Am 2011 Tingkatan 6 Atas


 

Bil.

Tajuk

Cadangan Kajian Kes


 

1.


 

Seni dan budaya (SS)


 

Budaya songsang, cetak rompak


 

2.


 

Teknologi Maklumat Komunikasi /ICT (ST)


 

MSC, jenayah digital


 

3.


 

Keganasan (SS)


 

Keganasan Antarabangsa


 

4.


 

Perubatan Moden (ST)


 

Teleperubatan & alatan EEG, ECG dll


 

5.


 

Bencana Alam (SS)


 

Tsunami, taufan, gempa bumi


 

6.


 

Kejuruteraan Genetik & Bioteknologi (ST)


 

Pengklonan & bayi tabung uji


 

7.


 

Media massa (SS)


 

Rancangan TV Realiti


 

8.


 

Tenaga Alternatif (ST)


 

Nuklear, Hidro, Suria, Angin


 

9.


 

Isu-isu Kepenggunaan (SS)


 

FOMCA, Skim jualan langsung


 

10.


 

Penyakit Kronik (ST)


 

Obesiti, asma, jantung, strok


 

11.


 

Isu-isu Pendidikan (SS)


 

IPTA, IPTS, ETEMS, Sek. Kluster


 

12.


 

Sains & Teknologi Sukan (ST)


 

Dadah dalam sukan, alatan canggih


 

13.


 

Industri Kecil Sederhana (SS)


 

Sistem francais, skim vendor


 

14.


 

Perubatan komplementari (ST)


 

Chiropatik, akupunktur, homeopati


 

15.


 

Industri Berat (SS)


 

Industri kenderaan bermotor


 

16.


 

Teknologi Robotik (ST)


 

Robot dalam industri


 

17.


 

Pertanian Moden (SS)


 

Sains Botani, akuakultur, hidroponik


 

18.


 

Penerokaan angkasa lepas (ST)


 

Stesen Angkasa (ISS, MIR)


 

Perhatian :


 

 1. Sila hantar semua kerja kasar untuk tajuk 1 – 9 selewat-lewatnya pada minggu kedua bersama bahan/sumber rujukan dan pembentangan bermula minggu ketiga manakala tajuk kedua (10 – 18) pada hujung Mac.
 2. Persembahan 'powerpoint' perlu siap seminggu sebelum pembentangan dan jumlah slide antara 30 – 50 (satu slide ada 10 – 14 baris dan guna font antara 20 – 26).
 3. Kerja penaipan Microsoft Words menggunakan font 11 Time New Roman (tidak dilangkau) 6 – 8 m.s. disiapkan seminggu selepas pembentangan.
 4. Kajian kes terkini / terbaru amat dialu-alukan.
 5. Jika didapati sesebuah kumpulan meniru sebahagian besar kerja senior, tajuk tambahan akan diberi.

1 comment:

 1. salam saudara empunya blog.

  terima kasih atas perkongsian ini.

  saya sgt2 berharap tuan sudi berkongsi RPH ini ke e-mail saya. wanneykie@yahoo.com.

  tuan juga boleh berhubung dgn sy d 0132245934.

  sy sgt2 berharap jasa baik tuan.

  ReplyDelete