Sunday, November 9, 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 47

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN
RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU 47
 (17.11.2014  hingga 21.11.2014)
1 HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN 1
111
11
1
MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6RK3 (Penggal 1)
TARIKH        : 17.11.2014
HARI          : ISNIN
MASA          : 7:05 am – 8:15 am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG


MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH        : 17.11.2014
HARI          : ISNIN
MASA          : 10.55am 12.40pm
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG
1
11
111NEXT DAY222
22 HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA 22
222
22
2
MATA PELAJARAN    : SEJARAH
TINGKATAN                 : 4K3
TARIKH                         : 18.11.2014
HARI                              : SELASA
MASA                             : 9.45am – 10.20am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG


MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM (Tutorial)
TINGKATAN     : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH        : 18.11.2014
HARI          : SELASA
MASA          : 10.55am 11.30am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG


MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6RK3 (Penggal 1)
TARIKH        : 18.11.2014
HARI          : SELASA
MASA          : 11:30 am – 12:40pm
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG
2
22
222NEXT DAY333
333 HARI RABU HARI RABU HARI RABU  HARI RABU 333
333
33
3
MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH        : 19.11.2014
HARI          : RABU
MASA          : 8.15am 9.25am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG


MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6RK3 (Penggal 1)
TARIKH        : 19.11.2014
HARI          : RABU
MASA          : 9:45am – 10:20am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG
3
33
333NEXT DAY4444
4444 HARI KHAMIS HARI KHAMIS HARI KHAMIS 4444
4444
444
44
4
MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH        : 20.11.2014
HARI          : KHAMIS
MASA          : 7.05am 8.15am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG


MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6RK3 (Penggal 1)
TARIKH        : 20.11.2014
HARI          : KHAMIS
MASA          : 8:15am – 9:25am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG


MATA PELAJARAN    : SEJARAH
TINGKATAN                 : 4K3
TARIKH                         : 20.11.2014
HARI                              : KHAMIS
MASA                             : 10.55am  –  12.05pm
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG
4
44
444
4444NEXT DAY55555
55555 HARI JUMAAT  HARI JUMAAT HARI JUMAAT 55555
5555
555
55
5
MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6RK3 (Penggal 1)
TARIKH        : 21.11.2014
HARI          : JUMAAT
MASA          : 8:15am – 9:25am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG


MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH        : 21.11.2014
HARI          : JUMAAT
MASA          : 9.40am 10.40am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 46

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN
RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU 46
 (10.11.2014  hingga 14.11.2014)
1 HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN 1
111
11
1
MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6RK3 (Penggal 1)
TARIKH        : 10.11.2014
HARI          : ISNIN
MASA          : 7:05 am – 8:15 am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 3
BERLANGSUNG


MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH        : 10.11.2014
HARI          : ISNIN
MASA          : 10.55am 12.40pm
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 3
BERLANGSUNG
1
11
111NEXT DAY222
22 HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA 22
222
22
2
MATA PELAJARAN    : SEJARAH
TINGKATAN                 : 4K3
TARIKH                         : 11.11.2014
HARI                              : SELASA
MASA                             : 9.45am – 10.20am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 3
BERLANGSUNG


MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM (Tutorial)
TINGKATAN     : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH        : 11.11.2014
HARI          : SELASA
MASA          : 10.55am 11.30am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 3
BERLANGSUNG


MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6RK3 (Penggal 1)
TARIKH        : 11.11.2014
HARI          : SELASA
MASA          : 11:30 am – 12:40pm
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 3
BERLANGSUNG
2
22
222NEXT DAY333
333 HARI RABU HARI RABU HARI RABU  HARI RABU 333
333
33
3
MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH        : 12.11.2014
HARI          : RABU
MASA          : 8.15am 9.25am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 3
BERLANGSUNG


MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6RK3 (Penggal 1)
TARIKH        : 12.11.2014
HARI          : RABU
MASA          : 9:45am – 10:20am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 3
BERLANGSUNG
3
33
333NEXT DAY4444
4444 HARI KHAMIS HARI KHAMIS HARI KHAMIS 4444
4444
444
44
4
MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH        : 13.11.2014
HARI          : KHAMIS
MASA          : 7.05am 8.15am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG


MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6RK3 (Penggal 1)
TARIKH        : 13.11.2014
HARI          : KHAMIS
MASA          : 8:15am – 9:25am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG


MATA PELAJARAN    : SEJARAH
TINGKATAN                 : 4K3
TARIKH                         : 13.11.2014
HARI                              : KHAMIS
MASA                             : 10.55am  –  12.05pm
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG
4
44
444
4444NEXT DAY55555
55555 HARI JUMAAT  HARI JUMAAT HARI JUMAAT 55555
5555
555
55
5
MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6RK3 (Penggal 1)
TARIKH        : 14.11.2014
HARI          : JUMAAT
MASA          : 8:15am – 9:25am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG


MATA PELAJARAN    : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN     : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH        : 14.11.2014
HARI          : JUMAAT
MASA          : 9.40am 10.40am
CATATAN

PEPERIKSAAN SPM
DAN
PEPERIKSAAN STPM 2014 PENGGAL 1 / ULANGAN PENGGAL 1
BERLANGSUNG