Sunday, January 11, 2015

RANCANGAN PELAJARAN PENGAJIAN AM TINGKATAN 6 PENGGAL 2/2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN
RANCANGAN PELAJARAN PENGAJIAN AM TINGKATAN 6 PENGGAL 2/2015

inggu
Tajuk
Objektif
Kemahiran Belajar
Aktiviti


Minggu
3
(12 -16 Jan)

Pengenalan Sukatan Pelajaran Semestar 2
Kertas
·      Bhg  A Kenegaraan
·      Bhg B  Alih Komunikasi
·      Bhg C  Esei

Pendedahan cara mengarang esei yang ideal
Pembahagian 8 kumpulan pembentangan
Pendedahan jenis2 graf/carta dan aspek teknikal
Tajuk 5 : Kerja Kursus – Taklimat & edaran bahan


·  Pendedahan kepada sukatan pelajaran
·  Memahami  keperluan dan bentuk soalan peperiksaan
·     Menulis esei yang lengkap dan ideal (pengenalan, isi dan penutup)
·     Kaedah menulis deduktif, induktif dan elektif (ICU)


·        Kemahiran Belajar Keseluruhan
·      Kemahiran Menyoal

· Penerangan
· Soal jawab
· latihan

MINGGU
4 -5
(19 – 30 Jan)

Kenegaraan – Malaysia Maju dan Sejahtera
Topik 1.Petunjuk Negara maju dan Sejahtera
- Agama & Kepercayaan
- Ekonomi
- Politik
- Prasarana

Pembentangan 1 (Minggu 2)
Agama & Kepercayaan : Lesbian, Gay, Biseksual, Trangender (LGBT) / perubatan tradisional

Alih Bentuk Komunikasi (ABK)
- Graf Bar Kompaun & Graf Bar Komponen

Kerja Kursus : Merancang Pelaksanaan & Penyediaan Kertas Cadangan dan tinjauan kajian

·   Menyatakan konsep sesebuah negara maju & sejahtera

·     Menghubung kaitkan  permasalahan sosial dan kaitan dengan agama

·     Mengetahui dan melakarkan teks bukan linear (ABK)

·     Mengaplikasikan kemahiran belajar dan menghasilkan satu tugasan berkualiti

·      Mencari hubungkait maklumat
·      Menganalisa
·      Menjana idea
·      Menyelesai masalah

· Penerangan
· Perbincangan
·  Soal jawab
·   Pembentangan kumpulan
·   Latihan


Minggu
6 dan 7
(2 – 13 Feb)Kenegaraan – Malaysia Maju dan Sejahtera
Topik 1.Petunjuk Negara maju dan Sejahtera
- Sosial & Budaya
- Ekologi
- Sains & Teknologi
- Intergrasi & Perpauan

Pembentangan 2
Ekonomi : Industri  Kecil Sederhana / Industri Berat.
 KK – HICOM/Proton

Alih Bentuk Komunikasi
- Graf Garis Kompaun & Graf Garis Komponen

Kerja Kursus : Pelaksanaan –kaedah kajian dan dapatan kajian (mengumpul data dan analisis)

·   Menyatakan konsep sesebuah negara maju & sejahtera

·     Menghuraikan jenis2 industri di negara dan cabaran yang dihadapi

·     Mengetahui dan melakarkan teks bukan linear (ABK)

·     Mengaplikasikan kemahiran belajar dan menghasilkan satu tugasan berkualiti

·      Membuat penilaian dan pilihan
·      Memberi pendapat
·      Mengaplikasi dan menganalisa


·   Penerangan
· Pembentangan kumpulan
· Perbincangan
·  Soal jawab
·  latihan

Minggu
8 dan 9

(16 – 27 Feb)

Kenegaraan – Topik 2. Ideologi, wawasan dan dasar pembangunan negara
-        Rukunegara
-        Dasar Ekonomi Baru
-        Rancangan Malaysia  1 - 10
-        Wawasan 2020
-        Dasar Pembangunan Nasional

Pembentangan 3
Politik : Wawasan 2020 / Pelan Transformasi Negara
KK : MSC / Model Baharu Ekonomi

Alih Bentuk Komunikasi
- Graf Garis Memesong & Graf BarMemesong
Kerja Kursus : menulis laporan kerja kursus


·   Menyatakan ideologi, wawasan dan dasar negara

·     Menghubung kaitkan wawasan negara dengan cabaran semasa

·     Mengetahui dan melakarkan teks bukan linear (ABK)

·     Mengaplikasikan kemahiran belajar dan menghasilkan satu tugasan berkualiti

·      Menghurai idea dan pendapat
·      Menghubung kait
·      Membuat ramalan
·      Membuat kritikan
·      Menyelesai  masalah


·  Penerangan
·    Perbincangan
·  Soal jawab
·   Pembentangan kumpulan
·  latihan

Minggu
     10 dan 11

(2 –14 Mac)

Kenegaraan – Topik 2. Ideologi, wawasan dan dasar pembangunan negara
a.DasarEkonomi Negara
- Dasar Pertanian Negara (1,2,3)
- Pelan Induk Perindustrian Negara
- Dasar Pandang Ke Timur
- Dasar Penswastaan
- Dasar Pensyarikatan
- Sogoshosha
- Dasar Automotif Negara

Pembentangan 4
Prasarana :Pengangkutan Moden
KK – Keretapi laju dll

Alih Bentuk Komunikasi
- Graf Gabungan &Graf Piramid

Kerja Kursus : pembentangan kerja kursus


·     Menyatakan ideologi, wawasan dan dasar negara

·     Membincangkan pengangkutan awam terkini dan aplikasi dalam negara

·     Mengetahui dan melakarkan teks bukan linear (ABK)

·   Mengaplikasikan kemahiran belajar dan menghasilkan satu tugasan berkualiti

·      Membuat penilaian
·      Menganalisa
·      Mengenalpasti
·      Mengulas dan membuat kritikan·  Penerangan
·   Perbincangan
·  Latihan
·  Pembentangan kumpulan
·  Soal jawab

Minggu 12

Cuti Pertengahan Semester 16 Mac – 20 Mac


Minggu
13 dan 14

(23 mac – 3 April)

Kenegaraan – Topik 2. Ideologi, wawasan dan dasar pembangunan negara
b.DasarSosial & Budaya
- DasarKepimpinan Melalui Teladan
- Dasar Bersih, Cekap & Amanah
- Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam
- Dasar Sosial Negara
- Dasar Sukan Negara
- Dasar Wanita Negara
- Islam Hadhari
- Pelan Induk Pembangunan Pendidikan

Pembentangan 5
Sosial & Budaya : Pengaruh Televisyen Satelit
KK : Buang bayi, pil generik

Alih Bentuk Komunikasi
- Carta Pai Berbanding & Pai Bertingkat


Ujian Pertengahan Semestar (18 – 22 Mac)·     Menyatakan ideologi, wawasan dan dasar negara

·     Menghurai  cabaran sosial semasa dan langkah menanganinya

·     Mengetahui dan melakarkan teks bukan linear (ABK)

o Mengaplikasikan kemahiran belajar dan menghasilkan satu tugasan berkualiti

·      Membuat penilaian
·      Memberi pendapat dan idea
·        Menyelesai masalah· Perbincangan
· Penerangan
·  latihan
·  Pembentangan kump
·  Soal jawab

Minggu
15 dan 16

(6 – 17 April)

Kenegaraan – Topik 2. Ideologi, wawasan dan dasar pembangunan negara
b.DasarPolitik Pembangunan(Terkini)
- MSC
- Koridor Pembangunan
- 1 Malaysia
- Program Transformasi Negara
- NKRA & KPI
- Model Ekonomi Baru

Pembentangan 6
Ekologi – Ekopelancongan

Alih Bentuk Komunikasi
Ulangkaji – Graf Bar, Garis & Gabungan

Kerja Kursus – Menghantar KK

·     Menyatakan ideologi, wawasan dan dasar negara

·     Membincangkan kelebihan dan cabaran ekopelancongan

·     Mengetahui dan melakarkan teks bukan linear (ABK)

·     Mengaplikasikan kemahiran belajar dan menghasilkan satu tugasan berkualiti

·       Menjana Idea
·       Membuat ramalan
·       Mengumpul maklumat
·       Menyelesaikan masalah
·       Komukikasi berkesan

· Pembentangan kump
· Perbincangan
· Penerangan
· latihan
   Soal jawab

Minggu
17 & 18

(20 April – 1 Mei)

Kenegaraan – Topik 3.Cabaran dan Penyelesaian


Pembentangan 7 & 8
7. Sains & Teknologi- Bioteknologi
KK : Teknologi Hijau, tenaga alternatif

8. Intergrasi & Perpaduan- 1M1S, PLKN dll

Alih Bentuk Komunikasi
Ulangkaji – Graf Memesong, Pai Berbanding & Pai Bertingkat

KK – Menilai Pembentangan Pelajar & Hantaran Markah kepada MPM                                  


·     Menyatakan cabaran dan cara penyelesaian permasalahan yang dihadapi negara

·     Membincangkan kemajuan sains dan teknologi negara

·     Membincangkan isu-isu perpaduan dan langkah memupuk perpaduan

·     Mengetahui dan melakarkan teks bukan linear (ABK)

·     Mengaplikasikan kemahiran belajar dan menghasilkan satu tugasan berkualiti

·       Membuat ramalan dan penilaian
·       Mengumpul maklumat
·       Menyelesaikan masalah
·       Kemahiran berfikir
·       Komunikasi berkesan

*   Pembentangan kump
· Perbincangan
· Penerangan
· latihan
   Soal jawab

Minggu
19- 20
(4 - 16 Mei)

Pakej Ulangkaji – Kenegaraan, esei & ABK

          Peperiksaan PercubaanMinggu
21 & 22
(18– 29 Mei)Mengembalikan ujian dan persediaan ujian sebenar (Ulangkaji)

·       Berpandukan buku Longman, Teks PraU STPM Pengajian Am dan Local Publication, Nota Pembelajaran & Lembaran Praktis PA STPM