Tuesday, February 10, 2015

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN
RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN
2015

MINGGU 4
 (19.01.2015  hingga 23.01.2015)

=====[ISNIN]=================[19.01.201]=====


MATA PELAJARAN
SEJARAH
TINGKATAN
4S3
TARIKH
19.01.2015
HARI
ISNIN
MASA
08.15am – 09.25am
TAJUK
SUB TAJUK
Format Peperiksaan Sejarah SPM
ü  Bentuk soalan SPM Kertas 3 sejarah
OBJEKTIF
 Pelajar dapat:
                         i.     Menyatakan bentuk soalan yang terkandung dalam           kertas 3 Sejarah SPM.
      ii.    Menyatakan bilangan soalan yang terkandung dalam         Kertas 3 Sejarah SPM
     iii. Menyatakan jumlah soalan yang wajib dijawab dalam       Kertas 3 Sejarah SPM
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)
Kertas soalan SPM 2014
REFLEKSI
P&P tidak dapat dijalankan kerana pelajar dalam kelas terlibat dengan pembahagian buku teks. P&P akan disambung pada 26/01/2015 (Isnin)


MATA PELAJARAN
PENGAJIAN AM(Penggal 2)
TINGKATAN
6AK3
TARIKH
19.01.2015
HARI
ISNIN
MASA
11.30am – 12.40pm
TAJUK
SUB TAJUK
BAHAGIAN A: Malaysia Maju dan Sejahtera
*     Petunjuk Negara maju dan sejahtera
o   Pengenalan
o   Agama dan kepercayaan
OBJEKTIF
Pelajar dapat:
       i.       Menyatakan 5 daripada 11 ciri petunjuk sebuah            negara maju
      ii.     Menyatakan 5 kepentingan agama dan kepercayaan          dalam membina sebuah negara maju.
      iii.    Menyatakan 2 cara mengukuhkan agama dan                  kepercayaan.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)
·       Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 2/2014
·       Teks Efektif STPM Pengajian Am Penggal 2
REFLEKSI
Pelajar dapat menyatakan 5 ciri petunjuk sebuah negara maju. Mereka juga dapat menyatakan 5 kepentingan agama dan kepercayaan serta 2 cara untuk mengukuhkannya. Sesi soal jawab menyeronokkan. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.


=====[SELASA]===============[20.01.2015]=====

MATA PELAJARAN
PENGAJIAN AM(Penggal 2)
TINGKATAN
6AK3
TARIKH
20.01.2015
HARI
SELASA
MASA
10.55am – 11.30am
TAJUK
SUB TAJUK
Bahagian B: Alih Bentuk Komunikasi
*     Jenis-jenis Teks bukan Linear
*     Langkah-langkah untuk menjawab soalan Alih Bentuk Komunikasi.
OBJEKTIF
Pelajar dapat:
       i.      Menyatakan 4 jenis Teks Bukan Linear yang mereka        pelajari pada Penggal 2
      ii.        Menyatakan 4 langkah untuk menjawab soalan Alih          Bentuk Komunikasi iaitu dari teks linear kepada          bentuk bukan linear
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)
Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 2
REFLEKSI
Pelajar dapat menyatakan 4 jenis Teks Bukan Linear yang mereka pelajari pada Penggal 2. Mereka juga dapat enyatakan 4 langkah untuk menjawab soalan Alih Bentuk Komunikasi iaitu dari teks linear kepada bentuk bukan linear. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.


=====[RABU]=================[21.01.2015]=====

MATA PELAJARAN
PENGAJIAN AM(Penggal 2)
TINGKATAN
6AK3
TARIKH
21.01.2015
HARI
RABU
MASA
11.30am – 12.40pm
REFLEKSI
Mesyuarat penyelarasan rubrik kerja
kursus Pengajian Am STPM Penggal 2
di
Auditorium Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak.


=====[KHAMIS]===============[22.01.2015]=====

MATA PELAJARAN
PENGAJIAN AM(Penggal 2)
TINGKATAN
6AK3
TARIKH
22.01.2015
HARI
KHAMIS
MASA
07.05am – 08.15am
REFLEKSI
Mesyuarat penyelarasan rubrik kerja
kursus Pengajian Am STPM Penggal 2
di
Auditorium Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak.


MATA PELAJARAN
SEJARAH
TINGKATAN
4S3
TARIKH
22.01.2015
HARI
KHAMIS
MASA
09.45am – 10.55am
REFLEKSI
Mesyuarat penyelarasan rubrik kerja
kursus Pengajian Am STPM Penggal 2
di
Auditorium Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak.


=====[JUMAAT]===============[23.01.2015]=====

MATA PELAJARAN
PENGAJIAN AM(Penggal 2)
TINGKATAN
6AK3
TARIKH
23.01.2015
HARI
JUMAAT
MASA
09.40am – 10.40pm
TAJUK
SUB TAJUK
Bahagian C: Karangan
*     Panduan menghasilkan karangan
OBJEKTIF 
Pelajar dapat:
        i.        Menyatakan 2/3 ayat yang perlu ditulis untuk             menghasilkan pengenalan karangan.
       ii.     Menyatakan 2 perkara penting yang perlu ada             semasa menghasilkan pengenalan karangan.
      iii.       Menyatakan 5 ayat yang perlu ditulis untuk               menghasilkan isi karangan.
       iv.     Menyatakan cara untuk menghasilkan 5 ayat               tersebut.
        v.     Menyatakan sekurang-kurangnya 2 ayat yang perlu         ditulis untuk menghasilkan bahagian penutup             karangan.
       vi.     Menyatakan cara untuk menghasilkan penutup               karangan menggunakan 2 ayat tersebut.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)
Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 2/2014
REFLEKSI
Pelajar dapat menyatakan cara untuk menghasilkan sebuah pengenalan, isi dan penutup karangan yang ringkas, padat dan menepati soalan. Sesi soal jawab menyeronokkan. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN
RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN
2015

MINGGU 3
 (12.01.2015  hingga 16.01.2015)


=====[ISNIN]=================[12.01.201]=====


MATA PELAJARAN
SEJARAH
TINGKATAN
4S3
TARIKH
12.01.2015
HARI
ISNIN
MASA
08.15am – 09.25am
TAJUK
SUB TAJUK
Orientasi Tingkatan 4


MATA PELAJARAN
PENGAJIAN AM(Penggal 2)
TINGKATAN
6AK3
TARIKH
12.01.2015
HARI
ISNIN
MASA
11.30am – 12.40pm
TAJUK
SUB TAJUK
Sukatan Pelajaran Penggal 2
-    Pendedahan berkaitan Sukatan Pelajaran Penggal 2
OBJEKTIF
Pelajar dapat:
      i.       Menyatakan 3 tajuk utama yang perlu di pelajari         dalam penggal 2
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)
-    Sukatan Baharu Pengajian Am Penggal 2
-    CONTOH Kertas soalan STPM Pengajian AM Penggal 2/2014
REFLEKSI
Pelajar dapat menyatakan 3 tajuk utama yang perlu mereka pelajari dalam Penggal 2. Pelajar mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa P&P dijalankan. Sesi soal jawab menyeronokkan=====[SELASA]===============[13.01.2015]=====

MATA PELAJARAN
PENGAJIAN AM(Penggal 2)
TINGKATAN
6AK3
TARIKH
13.01.2015
HARI
SELASA
MASA
10.55am – 11.30am
TAJUK
SUB TAJUK
Format Kertas Pengajian Am Penggal 2 STPM
-    Bahagian A
OBJEKTIF   
Pelajar dapat:
      i.       Menyatakan 3 bahagian yang perlu dijawab dalam           kertas Pengajian Penggal 2 STPM.
     ii.     Menyatakan jumlah soalan yang perlu dijawab dalam       Bahagian A kertas Pengajian Am Penggal 2 STPM.
     iii.    Menyatakan cara menjawab Bahagian A kertas Pengajian     Am Penggal 2.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)
-    Sukatan Baharu Pengajian Am Penggal 2
-    CONTOH Kertas soalan STPM Pengajian AM Penggal 2/2014
REFLEKSI
Pelajar dapat menyatakan menyatakan 3 bahagian yang perlu dijawab dalam kertas Pengajian Penggal 2 STPM di samping menyatakan jumlah soalan yang perlu dijawab dalam Bahagian A kertas Pengajian Am Penggal 2 STPM. Mereka juga boleh menyatakan cara menjawab Bahagian A kertas Pengajian Am Penggal 2.Pelajar mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa P&P dijalankan. Sesi soal jawab menyeronokkan=====[RABU]=================[14.01.2015]=====

MATA PELAJARAN
PENGAJIAN AM(Penggal 2)
TINGKATAN
6AK3
TARIKH
14.01.2015
HARI
RABU
MASA
11.30am – 12.40pm
TAJUK
SUB TAJUK
Format Kertas Pengajian Am Penggal 2 STPM
-    Bahagian B dan Bahagian C
OBJEKTIF
Pelajar dapat:
      i.    Menyatakan jumlah soalan yang perlu dijawab dalam        Bahagian B dan  Bahagian C kertas Pengajian Am          Penggal 2 STPM.
     ii.  Menyatakan cara menjawab Bahagian A dan Bahagian C      kertas Pengajian Am Penggal 2.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)
-    Sukatan Baharu Pengajian Am Penggal 2
-    CONTOH Kertas soalan STPM Pengajian AM Penggal 2/2014
REFLEKSI
Pelajar dapat menyatakan menyatakan Menyatakan jumlah soalan yang perlu dijawab dalam Bahagian B dan  Bahagian C kertas Pengajian Am Penggal 2 STPM. Mereka juga dapat menyatakan cara menjawab Bahagian A dan Bahagian C kertas Pengajian Am Penggal 2. Pelajar mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa P&P dijalankan. Sesi soal jawab menyeronokkan=====[KHAMIS]===============[15.01.2015]=====

MATA PELAJARAN
PENGAJIAN AM(Penggal 2)
TINGKATAN
6AK3
TARIKH
15.01.2015
HARI
KHAMIS
MASA
07.05am – 08.15am
TAJUK
SUB TAJUK
Kerja Kursus
*     Format Penulisan Kerja Kursus (Kertas 4)
OBJEKTIF
Pelajar dapat:
      i.       Menyatakan format penulisan kerja kursus yang betul.

AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)
Menual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4) Penggal 2/2015
REFLEKSI
Pelajar dapat menyatakan format penulisan kerja kursus yang betul. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.P&P akan disambung pada 16/01/2015 (Jumaat)


MATA PELAJARAN
SEJARAH
TINGKATAN
4S3
TARIKH
15.01.2015
HARI
KHAMIS
MASA
09.45am – 10.55am
TAJUK
SUB TAJUK
Sukatan dan Format Peperiksaan Sejarah SPM
ü  Tajuk-tajuk  yang dipelajari dalam buku teks sejarah tingkatan 4
ü  Bentuk soalan SPM Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3 sejarah
OBJEKTIF  
 Pelajar dapat:
                            i.     Menyatakan skop mata pelajaran sejarah yang akan        dipelajari dalam tingkatan 4
       ii.  Menyatakan bentuk soalan yang terkandung dalam           kertas 1 dan kertas 2 dalam Sejarah SPM.
      iii. Menyatakan bilangan soalan yang terkandung dalam         kertas 1 dan kertas 2 dalam Sejarah SPM.
       iv.     Menyatakan jumlah soalan yang wajib dijawab              dalam kertas 1 dan kertas 2 dalam Sejarah SPM.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)
Kertas soalan SPM 2014
REFLEKSI
Pelajar menyatakan jumlah bab yang perlu mereka akan pelajari dalam tingkatan 4 setelah meneliti buku teks yang diberi. Mereka juga dapat menyatakan bentuk soalan yang terkandung dalam kertas 1 dan kertas 2 dalam Sejarah SPM. Di samping menyatakan bilangan soalan yang terkandung dalam kertas 1 dan kertas 2 Sejarah SPM. Mereka juga dapat menyatakan jumlah soalan yang wajib dijawab dalam kertas 1 dan kertas 2 dalam Sejarah SPM.P&P berjalan lancar.=====[JUMAAT]===============[16.01.2015]=====

MATA PELAJARAN
PENGAJIAN AM(Penggal 2)
TINGKATAN
6AK3
TARIKH
16.01.2015
HARI
JUMAAT
MASA
09.40am – 10.40pm
TAJUK
SUB TAJUK
Kerja Kursus
*     Format Penulisan Kerja Kursus (Kertas 4)
OBJEKTIF
Pelajar dapat:
      i.       Menyatakan format penulisan kerja kursus yang betul.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
ALAT BANTU MENGAJAR (ABM)
Menual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4) Penggal 2/2015
REFLEKSI
Pelajar dapat menyatakan format penulisan kerja kursus yang betul. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.