Monday, March 17, 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN
RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU 7
 (10.02.2014  hingga 14.02.2014)
1 HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN 1
111
11
1
MATA PELAJARAN   : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN        : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH       : 10.02.2014
HARI         : ISNIN
MASA         : 9.45am – 11.30am
TAJUK
SUB TAJUK
Bahagian B: Alih Bentuk Komunikasi
*      Graf Garis Biasa
OBJEKTIF
Pelajar dapat:
i.                    Menyatakan cara menentukan jenis dan bentuk graf melalui soalan yang diberi.
ii.                  Menyatakan bentuk dan cara menghasilkan graf garis biasa
iii.                Menyatakan cara melakar jadual berdasarkan pemerhatian terhadap kuantiti (KU), Perkara (PE) Tahun (TA) yang terdapat dalam soalan.
iv.                 Menganalisis data yang terdapat dalam petikan untuk dipindahkan ke dalam jadual yang disediakan.
v.                   Memindahkan data dalam jadual ke dalam bentuk graf garis biasa.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
BBM
Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 2/2014
REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan cara menentukan jenis dan bentuk graf melalui soalan yang diberi. Selain itu, mereka juga dapat membayangkan bentuk dan cara menghasilkan graf garis biasa. Mereka juga dapat menyatakan cara melakar jadual berdasarkan pemerhatian terhadap kuantiti (KU), Perkara (PE) Tahun (TA) yang terdapat dalam soalan sebelum menganalisis data yang terdapat dalam petikan untuk dipindahkan ke dalam jadual tersebut. Di samping itu, mereka juga dapat memindahkan data dalam jadual ke dalam bentuk graf garis biasa. Memandangkan masa untuk memindahkan data ke dalam bentuk graf memakan masa yang lama maka pelajar disarankan untuk menyiapkan graf tersebut di rumah. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.
1
11
111NEXT DAY222
22 HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA 22
222
22
2
MATA PELAJARAN  : SEJARAH
TINGKATAN               : 4K3
TARIKH                       : 11.02.2014
HARI                            : SELASA
MASA                           : 9.45am – 10.20am
TAJUK
SUB TAJUK
Kemunculan Tamadun Awal Manusia
·         Tamadun Indus
o   Pembentukan Tamadun Indus
o   Sumbangan Tamadun Indus
OBJEKTIF

 Pelajar dapat:
i.                    Menjelaskan 6 ciri-ciri pembentukan Tamadun Indus
ii.                  Menyatakan beberapa perkara penting dalam 7 sumbangan Tamadun Indus.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
BBM
Kertas soalan SPM 2013
REFLEKSI

Pelajar dapat menyemak jawapan latihan mereka berdasarkan beberapa soalan latihan berkaitan ciri-ciri pembentukan Tamadun Indus serta menyatakan beberapa perkara penting dalam sumbangan tamadun tersebut berdasarkan perbincangan yang telah dibuat. Suasana P&P menyeronokan.


MATA PELAJARAN   : PENGAJIAAN AM (Tutorial)
TINGKATAN        : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH       : 11.02.2014
HARI         : SELASA
MASA         : 10.55am – 11.30am
TAJUK
SUB TAJUK
BAHAGIAN A: Malaysia Maju dan Sejahtera
*      Petunjuk Negara maju dan sejahtera
o   Prasarana
OBJEKTIF

Pelajar dapat:
i.                    Menyatakan 4 projek prasarana yang disediakan oleh kerajaan.
ii.                  Menyatakan 4 tujuan transformasi pengangkutan awam bandar.
iii.                Menyatakan 4 kepentingan air kepada manusia
iv.                 Menyatakan 2 faedah penyediaan perpustakaan awam di desa.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
BBM
Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 2/2014
REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan menyatakan 4 projek prasarana yang disediakan oleh kerajaan. Mereka juga dapat menyatakan 4 tujuan transformasi pengangkutan awam bandar di samping boleh menyatakan 4 kepentingan air kepada manusia.  Selain itu mereka boleh menyatakan 2 faedah penyediaan perpustakaan awam di desa. Sesi soal jawab menyeronokkan. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.
2
22
222NEXT DAY333
333 HARI RABU HARI RABU HARI RABU  HARI RABU 333
333
33
3
MATA PELAJARAN   : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN        : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH       : 12.02.2014
HARI         : RABU
MASA         : 8.15am – 9.25am
TAJUK
SUB TAJUK
Kerja Kursus
*      Pengumpulan data dan analisis Kerja Kursus (Kertas 4)
OBJEKTIF
Pelajar dapat:
i.                        Menyatakan cara mengumpul data dan maklumat melalui  pemerhatian, temu bual dan kaji selidik daripada pelbagai sumber.

AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
BBM
Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 2
REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan cara mengumpul data dan maklumat melalui  pemerhatian, temu bual dan kaji selidik daripada pelbagai sumber. Sesi soal jawab menyeronokkan. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.
3
33
333NEXT DAY4444
4444 HARI KHAMIS HARI KHAMIS HARI KHAMIS 4444
4444
444
44
4
MATA PELAJARAN   : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN        : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH       : 13.02.2014
HARI         : KHAMIS
MASA         : 7.05am – 8.15am
TAJUK
SUB TAJUK
BAHAGIAN A: Malaysia Maju dan Sejahtera
·         Petunjuk Negara maju dan sejahtera
o   Sosial dan Budaya
OBJEKTIF

Pelajar dapat:
        i.            Menyatakan 2 kepentiangan Sosial dan Budaya.
      ii.            Meyatakan 5 kepentingan budaya.
    iii.            Mengemukakan 5 cara mengekalkan budaya warisan Malaysia.
     iv.            Menyatakan 5 cara mempromosikan warisan budaya tempatan.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
BBM
Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 2/2014
REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan 2 kepentiangan Sosial dan Budaya. Mereka juga dapat meyatakan 5 kepentingan budaya di samping mengemukakan 5 cara mengekalkan budaya warisan Malaysia. Mereka juga boleh menyatakan 5 cara mempromosikan warisan budaya tempatan. Sesi soal jawab menyeronokkan. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.


MATA PELAJARAN  : SEJARAH
TINGKATAN               : 4K3
TARIKH                       : 13.02.2014
HARI                            : KHAMIS
MASA                           : 10.55am  –  12.05pm
TAJUK
SUB TAJUK
Kemunculan Tamadun Awal Manusia
·         Tamadun Hwang Ho
o   Pembentukan Tamadun Hwang Ho
o   Sumbangan Tamadun Hwang Ho
OBJEKTIF

 Pelajar dapat:
        i.            Menjelaskan 6 ciri-ciri pembentukan Tamadun Hwang Ho.
      ii.            Menyatakan beberapa perkara penting dalam 7 sumbangan Tamadun Hwang Ho.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
BBM
Kertas soalan SPM 2013
REFLEKSI

Pelajar dapat menyemak jawapan latihan mereka berdasarkan beberapa soalan latihan berkaitan ciri-ciri pembentukan Tamadun Hwang Ho serta menyatakan beberapa perkara penting dalam sumbangan tamadun tersebut berdasarkan perbincangan yang telah dibuat. Suasana P&P menyeronokan.
4
44
444
4444NEXT DAY55555
55555 HARI JUMAAT  HARI JUMAAT HARI JUMAAT 55555
5555
555
55
5
MATA PELAJARAN   : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN        : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH       : 14.02.2014
HARI         : JUMAAT
MASA         : 9.40am – 10.40am
TAJUK
SUB TAJUK
BAHAGIAN A: Malaysia Maju dan Sejahtera
·         Petunjuk Negara maju dan sejahtera
o   Ekologi
OBJEKTIF

Pelajar dapat:
        i.            Menyatakan 4 cara mengekalkan kitar hidrogen.
      ii.            Menyatakan 2 kepentingan kawasan hakisan tanah.
    iii.            Menyatakan 3 perkara intrinsik yang ada benda hidup
     iv.            Menyatakan 2 kesan negatif jika ekologi tidak dijaga.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
BBM
Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 2/2014
REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan 4 cara mengekalkan kitar hidrogen. Mmereka juga dapat menyatakan 2 kepentingan kawasan hakisan tanah. Di samping menyatakan 3 perkara intrinsik yang ada benda hidup. Mereka juga boleh menyatakan 2 kesan negatif jika ekologi tidak dijaga. Sesi soal jawab menyeronokkan. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.


Sunday, March 16, 2014

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN MINGGU 6

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERIAN
RANCANGAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN HARIAN

MINGGU 6
 (03.02.2014  hingga 07.02.2014)
1 HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN HARI ISNIN 1
111
11
1
MATA PELAJARAN   : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN        : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH       : 03.02.2014
HARI         : ISNIN
MASA         : 9.45am – 11.30am
CATATAN
CUTI BERGANTI
TAHUN BARU CINA
1
11
111NEXT DAY222
22 HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA HARI SELASA 22
222
22
2
MATA PELAJARAN           : SEJARAH
TINGKATAN                        : 4K3
TARIKH                     : 04.02.2014
HARI                          : SELASA
MASA                                    : 9.45am – 10.20am
CATATAN
CUTI BERGANTI
TAHUN BARU CINA


MATA PELAJARAN   : PENGAJIAAN AM (Tutorial)
TINGKATAN        : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH       : 04.02.2014
HARI         : SELASA
MASA         : 10.55am – 11.30am
CATATAN
CUTI BERGANTI
TAHUN BARU CINA

2
22
222NEXT DAY333
333 HARI RABU HARI RABU HARI RABU HARI RABU 333
333
33
3
MATA PELAJARAN   : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN        : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH       : 05.02.2014
HARI         : RABU
MASA         : 8.15am – 9.25am
TAJUK
SUB TAJUK
Kerja Kursus
*      Penerangan berkaitan Kerja Kursus (Kertas 4)
OBJEKTIF

Pelajar dapat:
i.          Menyatakan cara menulis bahagian Abstrak, Pengenalan, objektif dan  lokasi kajian.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
BBM
Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 2
REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan cara menulis bahagian Abstrak, Pengenalan, objektif dan  lokasi kajian. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.
gal 2)
TARIKH       : 06.02.2014
HARI         : KHAMIS
MASA         : 7.05am – 8.15am
TAJUK
SUB TAJUK
BAHAGIAN A: Malaysia Maju dan Sejahtera
*      Petunjuk Negara maju dan sejahtera
o   Prasarana
OBJEKTIF

Pelajar dapat:
i.                    Menyatakan 4 jenis projek prasarana yang disediakan oleh kerajaan.
ii.                  Menyatakan 4 tujuan tranformasi pengangkutan.
iii.                Menyatakan 4 cara  membangunkan prasarana kesihatan.
iv.                 Menyatakan 4 kepentingan kemudahan kominikasi.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
BBM
Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 2/2014
REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan 4 jenis projek prasarana yang disediakan oleh kerajaan. Mereka jga dapat menyatakan 4 tujuan tranformasi pengangkutan di samping menyatakan 4 cara  membangunkan prasarana kesihatan serta boleh menyatakan 4 kepentingan kemudahan kominikasi. Sesi soal jawab menyeronokkan. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.


MATA PELAJARAN  : SEJARAH
TINGKATAN              : 4K3
TARIKH                      : 06.02.2014
HARI                           : KHAMIS
MASA                          : 10.55am  –  12.05pm
TAJUK
SUB TAJUK
Kemunculan Tamadun Awal Manusia
·         Tamadun Mesopotamia
·         Tamadun Mesir Purba
OBJEKTIF

 Pelajar dapat:
i.                    Menjelaskan 6 ciri-ciri pembentukan Tamadun Mesopotamia
ii.                  Menyatakan beberapa perkara penting dalam 7 sumbangan tamadun Mesopotamia.
iii.                Menghuraikan 6 ciri-ciri pembentukan Tamadun Mesir Purba
iv.                 Menyatakan beberapa perkara penting dalam 6 sumbangan Tamadun Mesir Purba.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
BBM
Kertas soalan SPM 2013
REFLEKSI

Pelajar dapat menyemak jawapan latihan mereka berdasarkan beberapa soalan latihan berkaitan ciri-ciri pembentukan Tamadun Mesopotamia dan Tamadun Mesir Purba serta menyatakan beberapa perkara penting dalam sumbangan bagi kedua-dua tamadun tersebut berdasarkan perbincangan yang telah dibuat. Suasana P&P menyeronokan.
4
44
444
4444NEXT DAY55555
55555 HARI JUMAAT HARI JUMAAT HARI JUMAAT 55555
55555
5555
555
55
5
MATA PELAJARAN   : PENGAJIAAN AM
TINGKATAN        : 6AK2 (Penggal 2)
TARIKH       : 07.02.2014
HARI         : JUMAAT
MASA         : 9.40am – 10.40am
TAJUK
SUB TAJUK
Bahagian C: Karangan
FU: Jalan raya
FS: i. Kepentingan jalan raya kepada pembangunan Negara.
      ii. Masalah yang dihadapi oleh pengguna jalan raya.
OBJEKTIF

Pelajar dapat:
i.                    Menghasilkan 2 ayat  pengenalan karangan berpandukan FU dan FS.
ii.                  Menyatakan 2/3 kepentingan jalan raya kepada pembangunan Negara.
iii.                Menyatakan 3/2 masalah yang dihadapi oleh pengguna jalan raya.
iv.                 Menyatakan 2 perkara yang perlu ada untuk membina 2 ayat bagi menghasilkan penutup karangan.
v.                   Menghasilkan sebuah karangan yang panjangnyan antara 250 hingga 300 patah perkataan.
AKTIVITI
Soal jawab, mencatat nota.
BBM
Sukatan Baharu Pengaian Am Penggal 1/2014
REFLEKSI

Pelajar dapat menyatakan 2 perkara penting yang perlu ditulis dalam 2/3 ayat untuk menghasilkan pengenalan karangan. Mereka juga dapat menyatakan 5 perkara yang perlu ada bagi menghasilkan 5 ayat yang perlu ditulis dalam setiap perenggan isi  karangan di samping menyatakan 2 perkara yang perlu ada untuk membina 2 ayat bagi menghasilkan penutup karangan. Sesi soal jawab menyeronokkan. Pelajar turut mencatat perkara penting yang diterangkan oleh guru semasa penerangan.